Skretting

Øker muligheten for bedre fiskevelferd

Fiskefôrprodusenten Skretting ser på fiskevelferd i et overordnet perspektiv, og ønsker å tilby flere verdiøkende tjenester til havbruksnæringen. Dette skjer gjennom selskapet Atla, som kom til oss for å få hjelp til å lansere et helt nytt produkt: En blodprøve-kit til bruk på laks. Regelmessige blodprøver øker mulighetene forbedre fiskevelferd, som igjen gir høyere kvalitet på fisken.

Oppgaven var sammensatt: Pakken skulle ha et funksjonelt og tiltalende design, og selve utstyret lav terskel for å kunne tas i bruk av oppdretteren.  

Resultatet ble en lekkert dekorert isoporboks med fire kjøleelementer, prøvetakingsutstyr, 20 skumgummibeskyttede beholdere til blodprøvene samt en lett forståelig bruksanvisning. Etter at prøvene er tatt, brukes samme esken til å sende blodet til Skretting, som analyserer helsetilstanden til laksen og anbefaler eventuelle justeringer i fôrregimet.