Sølvberget

Sett spor med modige ord

Engasjement og meningsutveksling styrker demokratiet. I Ytringsrommet på Sølvberget blir besøkende oppfordret til å formidle sine tanker og meninger. Siden 1928 har Kiellandstatuen skuet ut over byens torg, et steinkast fra Sølvberget. Nå tar vi ordskiftet ut i bybildet: Via vår “ytrings-app” kan du stå på torget sammen med Alexander Kielland og betrakte dine og andres ytringer holografisk. Og er du et annet sted, kan du fremdeles se ytringene på mobilen din der.

Teknologien benytter såkalt "utvidet virkelighet”(augmented reality) og kombinerer data fra den fysiske verden med virtuelle data, ved bruk av for eksempel grafikk, lyd, animasjon og film. Man får et ekstra lag av informasjon som ikke erstatter virkeligheten, men utvider den på en eller flere måter. For Ytringsrommet har vi utfordret teknologien maksimalt ved blant annet å lage et sektorbasert publiseringsrom på torget. Hver ny ytring som sendes fra Sølvberget vil automatisk plassere seg i en ledig sektor på torget. Dermed forhindrer vi at flere ytringer ligger oppå hverandre.

Appen videreutvikles nå slik at den får å få et mer internasjonalt bruksområde. Først ut er Bokmessen i Frankfurt, hvor besøkende kan dele sine meninger til en stor visningsarena på utsiden av bokmessen.